Przykład 1: Start-up produkcyjno-handlowy po wprowadzeniu podstaw ZW w ciągu sześciu miesięcy pozyskał prawie 700 klientów, w tym sieci: BP, Macro Cash and Carry, Piotr i Paweł, Majster, Społem. Wcześniej przez dwa lata działalności firma zdobyła około 50 klientów. Informacje nie były porządkowane, „uciekały”, zanim dawało się wyciągnąć z nich cenne biznesowo wnioski.

Przykład 2: Pośrednik online w wynajmie nieruchomości turystycznych w regionie, firma z tradycjami. Po wdrożeniu ZW zaczęła zamiast pośredniczyć, zarządzać ofertami wynajmu i ich reklamą. Firma potroiła swój zysk oraz podniosła przychody wynajmujących.

Zarządzanie wiedzą to:

  1. Źródło przewagi konkurencyjnej
  2. Sposób na usprawnienie pracy
  3. Narządzie motywowania pracowników

PRZEWAGA KONKURENCYJNA

Firma po pewnym czasie istnienia na rynku staje się jedną z wielu. Wówczas musi zmierzyć się z pytaniem, co ją wyróżnia, co może być źródłem przewagi konkurencyjnej. W coraz większej liczbie branż odpowiedź na to pytanie wiąże się ze zdolnością do zdobywania i wykorzystania wiedzy.

Firmy konkurujące dostosowaniem oferty lub jakością obsługi wygrywają, gdy ich pracownicy umieją skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać wiedzę o potrzebach klientów.

Wiedza przekazywana pracownikom i pomiędzy nim może stać się jednym z nielicznych zasobów, które trudno rozpoznać i skopiować przez konkurencję.

Chęć zatrzymania cennej wiedzy w firmie (a nie w umysłach pracowników) jest również godnym uwagi działaniem strategicznym.

USPRAWNIANIE PRACY

Wiedza o sytuacji, potrzebach innych, podjętych działaniach, możliwych rozwiązaniach – jest najważniejszym tworzywem współczesnych miejsc pracy. Kiedy go zabraknie:

  • rozwiązuje się już rozwiązane problemy,
  • traci się czas na wielokrotne odpowiadanie na te same pytania,
  • praca opóźnia się z powodu nieobecności osób posiadających kluczowe informacje,
  • traci się czas na poszukiwaniu aktualnych materiałów,
  • rosną koszty i opóźnienia związane ze zmianą obowiązków czy wdrażaniem nowego pracownika. A czas to także waluta firmy.

Zarządzanie wiedzą na tym poziomie służy temu, by każdy pracownik dysponował pakietem informacji potrzebnych do wykonania zadań, tak by mógł koncentrować się na czynnościach, które przynoszą wartość firmie.

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Motywacja pracownika zależy nie tylko od wynagrodzenia. Elementem decyzji pracownika o podjęciu lub rezygnacji z pracy jest pytanie, jak wpłynie to na jego rozwój zawodowy. Odpowiedź pozwala odgadnąć, czy pracownik będzie zaangażowany i gotowy do podejmowania wyzwań, czy przyjmie postawę „za myślenie mi nie płacą”. Perspektywa rozwoju jest niezwykle ważna dla młodych ludzi z pokolenia Y, urodzonych mniej więcej od 1980 do 1990 roku. Wielu przedsiębiorców doświadcza trudności w prowadzeniu pracowników z tej grupy wiekowej, a ze względów demograficznych nie unikniemy ich zatrudniania.

Jeżeli Twoja firma nie powstała od zera w ubiegłym tygodniu, można założyć, że zarządza posiadaną wiedzą. To, czy robi to w sposób odpowiedni do potrzeb, zależy od różnych czynników.

Kiedy wiadomo już, jaka wiedza jest najważniejsza dla firmy, można zastanowić się nad sposobem jej zarządzania i wybrać działania, które przyniosą zysk finansowy czy też większą stabilizację spółki.

Możemy także zaproponować wdrożenie profesjonalnego programu do zarządzania wiedzą, współtworzonego przez jedną z uznanych polskich placówek badawczych.

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę