Główny doradca PI. Konsultant ds. rozwoju. Mentor.

Główny doradca Progress Institute z wykształceniem ukierunkowanym na zarządzenie firmą, marketing i psychologię biznesu. Doświadczony audytor, konsultant, mentor, interimmanager. Pracuje m.in. z właścicielami firm, radami nadzorczymi, prezesami, wyższą kadrą managerską, dyrektorami. W Progress Institute zajmuje się audytami i diagnozami, tworzeniem strategii, oraz obszarem work-life balance osób zarządzających. Prowadząc restrukturyzacje w firmach nadaje nowe kierunki, a także kreuje rozwiązania dla biznesów i tworzy nowe pomysły. Poprzez indywidualny mentoring wielokrotnie z sukcesami zmieniał jakość życia klientów . Posiada 20 lat doświadczenia w pozy skiwaniu funduszy dla biznesu. Prowadzone przez niego szkolenia z zarządzania sobą w czasie wskazują jak efektywnie z poszanowaniem czasu wolnego osiągać wyznaczone cele.

Obszary działania:

Diagnoza organizacyjna: Posiada w tym zakresie autorskie narzędzie diagnostyczne bazujące na metodologiach: TOC, Banchmarking, Kaizen, GTD, burzy mózgów MNRP, priorytetowania metodą 7 skutecznych nawyków, skutecznego definiowania celów i Pareto. Ich połączenie daje szybką odpowiedź wskazującą „miejsca” największych ograniczeń. Metoda jest sprawdzona w biznesie oraz, organizacjach rządowych i NGO. Rezultatem diagnozy jest wskazanie obszarów ograniczających wzrost. Dzięki zdefiniowaniu celów wskazuje na obszary wymagające rozwoju czy poprawy, a także pomaga w redefiniowaniu wcześniej postawionych celów.

Pozyskiwanie funduszy. Pozyskiwanie finansowania na rozwój, od inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz ze środków unijnych.

Mentoring. Prowadzenie zarządzających, którzy chcą mieć bardziej innowacyjny biznes wskazuje m.in. jak zarządzać swoim czasem, jak delegować, jak dobrze się czuć w kierowaniu ludźmi. etc. Opracował autorski program obejmujący sfery prywatne i zawodowe rozwoju człowieka. Jego efektem jest uporządkowanie i nadanie kierunku, oraz zmiana perspektywy patrzenia, która wpływa nie tylko na rozwój firmy, ale na zmianę jakości życia.

Konsultacje organizacyjne. Prowadzenie konsultacji rozwoju organizacji, którego celem jest zwiększenie sprzedaży, rentowności albo zysku firmy. Pomaga w interwencyjnym rozwiązywaniu problemów w zakresie: zarządzania, finansów, sprzedaży, kredytowania, dostawców, marketingu czy pozyskiwania klientów.

Restrukturyzacje. Projektowanie i koordynacja wdrożeń działań usprawniających obszary operacyjne w celu osiągnięcia lub zwiększenia rentowności. Także przygotowanie właściciela do prowadzenia firmy w formie spółki kapitałowej. Przeprowadzanie zmian w jednym obszarze, dziale w firmie np. sprzedaży. Dostosowanie biznesu do potrzeb właściciela lub zmiana modelu biznesowego. Restrukturyzacje przeprowadzane są z innymi partnerami.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zarządzanie i Marketing, studia magisterskie, specjalizacja Zarządzanie Firmą, oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; Psychologia Biznesu. Kolekcjoner wiedzy specjalistycznej zdobywanej na niezliczonych konferencjach i kursach.