Jak sprzedaż wzrosła o 40%

POCZĄTEK

W trzecim kwartale 2013 r. rozpoczęliśmy działania audytorskie w spółce Robinson S.A., Firma przeżywała stagnację. Podejmowane działania nie przynosiły zadowalających rezultatów, lub były one krótkotrwałe i nie powodowały oczekiwanego wzrostu sprzedaży i rozwoju organizacji. Odczuwalne było zmęczenie sytuacją.

PROCES ZMIAN

Zaczęliśmy od zdefiniowania kluczowych działań potrzebnych firmie. Następnie rozpoczęliśmy pełny proces wprowadzenia zmiany organizacyjnej. Jej celem było zwiększenie sprzedaży oraz podniesienie wartości spółki. Proces zawierał wzmocnienie komunikacji wewnętrznej na najwyższych szczeblach, transfer nowoczesnej wiedzy biznesowej i zarządczej, wsparcie coachingowe i konsultanckie osób kluczowych, reorganizację pracy działów sprzedaży, uaktualnienie wizji i celów firmy oraz zaangażowanie zespołu w proces zmian.

Efekty pracy stopniowo zaczęły być widoczne. Spółka po doprecyzowaniu celów mogła skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności, przedefiniować priorytety i postawić nowe wyzwania swoim pracownikom. Zespół z nową energią zaczął szukać rozwiązań dla męczących firmę problemów i wdrażać w życie usprawnienia. Wprowadzona wiedza, narzędzia biznesowe i psychologiczne zaczęły procentować szybszymi oraz bardziej celnymi decyzjami i działaniami, co bezpośrednio przełożyło się na dochód firmy.

REZULTATY

Pierwszy kwartał 2015 r. zaowocował wzrostem sprzedaży o 42% w wysokomarżowym asortymencie. Marzec 2015 był najlepszym pod względem sprzedaży miesiącem w historii firmy, a to rezultaty zaledwie pierwszego etapu prowadzonego przez nas procesu zmiany organizacji.

Klient - Paweł Busz

Paweł Busz
Członek zarządu Robinson Europe S.A.

„Choć brzmi to zaskakująco odkryliśmy na nowo co robimy.

Z innej perspektywy zobaczyliśmy naszą firmę. Stwierdziliśmy co ją blokuje

i przede jakie ma realne możliwości, teraz je realizujemy. Poznaliśmy narzędzia

optymalizujące i podjęliśmy odważne ruchy w relacjach z naszymi pracownikami

i klientami. Już się opłaciło a dopiero jesteśmy na drodze do jeszcze

większego sukcesu.”

 

 

 

Zdjęcie Klienta Janusz Starko

Janusz Starko
Członek zarządu Robinson Europe S.A

„Proces zmiany był dla nas wyzwaniem. Nie spodziewałem się ile „kamieni” poruszymy,

by osiągnąć określony na wstępie rezultat biznesowy, oraz jak korzystnie

wpłynie to na całą firmę. Partnerski kontakt z konsultantami powodował,

że staliśmy się współtwórcami tych zmian – było to dla nas ważne. Efekty finansowe,

wiedza i stale rosnące uporządkowanie dały nam silne podstawy dla osiągania kolejnych

ambitnych celów biznesowych. Praca z zespołem Progress Institute

to inwestycja w realny rozwój biznesu.”

 

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę