Wprowadzenie

Badania prowadzone przez 40 lat (J. Collins) na próbie 1435 spółek pokazały, że sposób funkcjonowania zespołów ma kluczowe znaczenie dla tego, czy spółka zostanie „średniakiem”, zniknie, czy będzie rosnąć spektakularnie.

Polscy pracownicy osiągają 60% efektywność w porównaniu z zatrudnionymi w krajach o dłuższej historii rozwoju biznesu. W tych pozostałych 30%-40% efektywność pracy zależy od innowacji na poziomie zarządzania personelem i procesami wewnętrznymi – a tylko kilka procent od innowacji technologicznych.

Oferujemy podniesienie wartości i zysków spółek przez uwolnienie rezerw efektywności w tych obszarach.

Mamy sukcesy w pracy z polskimi firmami.

CEL DZIAŁAŃ: wymierny wzrost zysków i wartości firmy.

Skuteczne spółki budujące swoją wartość na współczesnym rynku opierają się na 2 filarach. Strategia, finanse, marketing, sprzedaż etc. to pierwszy filar – ogromnie ważna baza dla każdego biznesu.

Zarządzanie odpowiedzialnością, zaangażowaniem, koncentracją na wynikach to drugi równie ważny, a co najważniejsze komplementarny element stabilnego zwiększania realnej wartości spółek poprzez wzrost zysku. Dawnej siła tylko jednego z powyższych działań pozwalała odnosić sukcesy, dziś w czasach dynamicznych zmian organizacje potrzebują czegoś więcej by trwać i rozwijać się.

To podejście odróżnia nas od innych zespołów consultingowych i jest podstawą skuteczności naszych działań. Jako że celem jest wspieranie działań spółek w obydwu powyższych obszarach, łączymy wskaźniki ilościowe z jakościowymi. Rekomendujemy i pilotujemy wdrożenia – tam, gdzie zmiany przyniosą gwarantowane rezultaty, w postaci większego zysku i wyższej wartości firmy.

Zarządzanie odpowiedzialnością, zaangażowaniem, koncentracją na wynikach – to drugi równie ważny, a co najważniejsze komplementarny element stabilnego zwiększania realnej wartości spółek poprzez wzrost zysku.

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę