Przykład 1: Małżeństwo prowadzące firmę rodzinną przez 8 lat nie miało czasu wyjechać na wakacje. Po siedmiomiesięcznym szkoleniu pojechali pierwszy raz na urlop i zaplanowali jeszcze 2 wyjazdy w 2015 roku. Kupiono szkolenia dla całej kadry.

Przykład 2: Kierownik magazynu, po 3 miesięcznym szkoleniu zmniejszył do 3 z 14 dni wysyłkę towaru z magazynu stosując narzędzia poznane na szkoleniu.

Szkolenie jest indywidualnym kursem, prowadzonym metodą coachingową na realnych przykładach, z którymi klient ma do czynienia w swojej działalności. Wybieramy 2-3 najważniejsze tematy. Program jest modyfikowany w trakcie kursu i jest wzmacniany bieżącym doradztwem.

Jest to transfer wiedzy dobranej tak by maksymalnie podnieść umiejętność zarządzania sobą w czasie oraz rozwinąć sposób zarządzania procesami i zadaniami.

Doradztwo jest dodatkową wartością tego szkolenia.

Rdzeń szkolenia stanowią:

 • KAIZEN: nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Pragniesz udoskonalić swoje życie, ale każda zmiana Cię paraliżuje? Nie masz siły ani czasu, by zadbać o polepszenie jakości własnych dni? Masz serce przepełnione marzeniami, lecz coś nie pozwala Ci w pełni ich zrealizować? Najwyższa pora poznać potęgę drobnych kroczków.
 • 7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA „7 nawyków skutecznego działania” autorstwa Stephena R.Covey’a jednego z najbardziej wpływowych ludzi w Amerycey. Uczy jak uwierzyć we własne możliwości i zwiększyć efekty swoich działań, kierując się przy tym wewnętrzną uczciwością i poszanowaniem innych ludzi.
 • GTD (Getting Things Done, GTD, dosł. doprowadzanie „roboty” do końca) – popularna metoda organizacji zajęć, oparta na uporządkowaniu spraw i zarządzaniu listami zadań i projektów).

Uzupełnieniem ich, w zależności od umiejętności i potrzeb klienta są:

 • TOC –  to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu.
 • SWOT  – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji.
 • CANVAS –  model ten precyzyjnie opisuje, w jaki sposób organizacje tworzą i dostarczają swoim klientom.
 • Burza mózgów ( w metodologii GTD) – technika wywodząca się z psychologii społecznej, która ma na celu doskonalenie decyzji grupowych.
 • Lean management – jedna z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, której wdrożenie umożliwia dostarczanie klientowi wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie i przy wykorzystaniu jak najmniejszych zasobów.
 • TQM – (Total Quality Management) – kompleksowe zarządzanie jakością – oznacza takie kierowanie produkcją we wszystkich jej fazach i ogniwach, aby osiągnąć wyrób najwyższej jakości.
 • 5s  – 5s – narzędzie ciągłego doskonalenia wykorzystywane w lean management, którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy.
 • Pareto –  zasada Pareto (zasada 80/20 lub 80 na 20) – zasada opisująca wiele zjawisk z obszaru ekonomii i zarządzania, zgodnie z którą 20% badanych obiektów związanych jest z 80%pewnych zasobów.
 • BCG – macierz BCG – najstarsza, najbardziej znana, a zarazem najprostsza i w dalszym ciągu bardzo użyteczna metoda analizy portfelowej, oraz instrument controllingu strategicznego.
 • Cykl życia produktu – pojęcie z teorii marketingu oznaczające okres, w którym produkt jest na rynku. Innymi słowy jest to rynkowy cykl życia produkt.
 • Piramida Maslowa – twórcą piramidy potrzeb był amerykański psycholog Abraham Maslow, który szukał wyjaśnienia, dlaczego ci sami ludzie mają różne potrzeby w różnym czasie.
 • Macierz Eisenhauera – aby rozwijać się zawodowo, należy świadomie ustalać priorytety.
 • Mapy myśli – mind mapping (dosłownie mapowanie myśli) – szczególny rodzaj notowania, mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywizuje intuicję, dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych.

Szkolenie prowadzi przedsiębiorca z 22 letnim doświadczeniem w prowadzeniu start-upów.

Efekty osiągane po szkoleniu:

 1. Wzrasta Twoja efektywność zarządzania czasem / zarządzania sobą w czasie (w zależności od tego jak pilnym jesteś uczniem).
 2. Potrafisz stosować metodologię kaizen w każdej dziedzinie życia – Twoje projekty nabierają tempa.
 3. Zaczynasz harmonizować życie prywatne z życiem zawodowym i masz satysfakcję z wykonywanych zadań.
 4. Stajesz się bardziej konsekwentny w działaniu i zdyscyplinowany.
 5. Potrafisz zdefiniować, jakich narzędzi potrzebujesz, by zacząć rozwiązywać jakiś problem.
 6. Potrafisz poprowadzić burzę mózgów.
 7. Masz rozwiązane 1-2 problemy zdefiniowane na potrzeby szkolenia.

Dodatkowo dostajesz kilka prezentów w zależności od czasu prowadzonego szkolenia.

Szkolenie zaplanowane jest na 4 do 6 spotkań, każde trwa 8 godzin. Drugą wersją jest dwukrotnie większa liczba spotkań po 4 godziny. Spotkania odbywają się co tydzień lub co dwa, zależnie od naszych możliwości. Szkolenie trwa od 1,5 miesiąca do pół roku. Wiedzę utrwalamy na każdym spotkaniu – to sprawdzony sposób na uzyskanie dobrych rezultatów. Szkolenie jest przygotowane przez doświadczonego przedsiębiorcę, który na podstawie swoich doświadczeń  w prowadzeniu firm i rozwoju start-up’ów  – opracował program będący połączeniem własnych doświadczeń w realnych  projektach .

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę