Przykład 1. Diagnoza z audytu: brak nowoczesnej wiedzy i narzędzi zarządczych na wszystkich poziomach – od właścicieli po pracowników najniższego szczebla. Proces zawierał zróżnicowane działania (konsultacje, szkolenia, coachingi, praca z zespołem, transfer wiedzy). Efekt: rozwój dotychczas niedocenianej wysokomarżowej gałęzi, wzrost sprzedaży o 40%.

Przykład 2. Diagnoza z audytu: brak motywacji zarządu do działania, konflikt celów akcjonariuszy, brak sprzedaży, brak długoterminowej wizji. Działania: pozyskanie kapitału 50 000 zł oraz dotacji pro rozwojowych 200 000 zł, konsultacje, szkolenia, coaching, układanie procesów, transfer wiedzy. Efekt: przejęcie większości udziałów przez zarząd, stworzenie struktury organizacyjnej. Po 14 miesiącach sprzedaż za kwartał przekroczyła przychody za poprzednie lata.

PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO PROCESU ZMIANY W ORGANIZACJI

Odbywa się poprzez:

– Pełniejsze wykorzystanie możliwości osób zarządzających oraz rozwój ich kompetencji profesjonalnych,

– Podniesienie wydajności procesów i pracowników poprzez profesjonalne przeprowadzenie zmian organizacyjnych,

W kompleksowym procesie zmiany bierze udział cała organizacja i wszystkie lub większość jej działów. Współpraca z właścicielami czy osobami zarządzającymi jest tutaj szczególnie istotna. Zarządzający często mają pomysł jak rozwiązać swoje problemy, ale brakuje im pewności i wiedzy jakie dokładnie działania należy podjąć.

Oferujemy know-how, znamy drogę do celu, bo przechodziliśmy ją z wieloma klientami. Wiemy, że problemy są symptomami dysfunkcjonalności na różnych poziomach działania firmy. Definiujemy przyczyny i proponujemy sprawdzone rozwiązania, których nadrzędnym celem jest realne zwiększenie wartości spółki, lub generowanie przez nią większego zysku.

W ramach prowadzanego projektu określamy obszary zmiany. Zależnie od zaawansowania działań modelujemy struktury spółki, koncentrując się na obszarach takich jak:

 • sprzedaż,
 • zarządzanie,
 • komunikacja,
 • procesy wewnętrzne,
 • procesy biznesowe,

Jedynie ujęcie zmian w całość gwarantuje sukces w zwiększaniu wydolności/możliwość firmy i realnym budowaniu jej wartości. Jest to najwyższy standard działań konsultingowych i wdrożeniowych, dostępny wcześniej tylko dla najzamożniejszych klientów. Inne sposoby działania pozostawiają wiele problemów nierozwiązanych, a wprowadzane zmiany nie przynoszą oczekiwanych efektów Mamy doświadczenie także w usprawnianiu funkcjonowania firm rodzinnych.

O przewadze konkurencyjnej, stanowi dostosowanie firmy do aktualnych wyzwań rynkowych, biznesowych, organizacyjnych i stałe monitorowanie tego dopasowania, na co często przedsiębiorcom brakuje czasu.

Z naszego doświadczenia wynika że najczęściej występują problemy z zarządzaniem zadaniami oraz, komunikacją i Te obszary na ogół rozpoczynają całościową zmianę. W polskich warunkach działanie często utrudnia deficyt wiedzy na co zwracać uwagę i jak być powinno, oraz nabyte przyzwyczajenie – „bo zawsze tak robiliśmy”, a także trudności w prowadzeniu zespołu. Dbamy o to, by nasi klienci otrzymywali wsparcie we wszystkich tych obszarach, by ich skuteczność zarządcza pozostała na wysokim poziomie, także po zakończeniu współpracy. Stosujemy metody i metodologie sprawdzone na światowym oraz na polskim rynku.

W procesie zarządzania zmianą zawierają się:

 • rozwiązywanie problemów zespołowych/ facylitacja,
 • indywidualne szkolenia menedżerskie,
 • szkolenia zespołu,
 • coaching osób zarządzających,
 • coaching zespołu,
 • budowanie zaangażowania na wszystkich szczeblach,
 • konsulting,
 • raportowanie przebiegu procesu,

Kto jest odbiorcą tej oferty? Właściciele firm. Właściciele funduszy inwestycyjnych. Zarządzający najwyższego szczebla. Rady nadzorcze. Udziałowcy, chcący podnieść jakość spółki i komunikacji biznesowej.

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę