Valor Partners

 

 

 

Firma Progress Institute przeprowadziła na zlecenie Valor Partners projekt mający na celu podniesienie jakości działań zarządczych w aspekcie umiejętności miękkich.

 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu był zespół Interim Managerów specjalizujących się w restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 

Projekt zrealizowany przez Progress Institute obejmował:

 

  • szkolenie managerów z zakresu zaawansowanej komunikacji managerskiej z uwzględnieniem sytuacji złożonych zmian restrukturyzacyjnych
  • bieżące wsparcie managerów w trakcie realizacji zleceń dla klientów
  • sesje coachingowe dla managerów
  • bieżące konsultacje związane z trudnymi sytuacjami występującymi u klientów.

 

Celem działań było dostarczenie managerom narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w okresie zmian w przedsiębiorstwie, oraz wsparcie coachingowe managerów przy realizacji projektu restrukturyzacyjnego. Były to narzędzia z zakresu zaawansowanej komunikacji zarządczej.

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt bardzo dobrego dostosowania szkolenia do bieżących potrzeb managerów, oraz przekazanie wiedzy w oparciu o aktualną sytuację, co pozytywnie wpłynęło na realizację projektu dla naszego klienta.

 

Umiejętności miękkie zaawansowanej komunikacji zarządczej nabyte przez interim managerów wpłynęły na łatwiejszy kontakt z kontrahentami i pracownikami klienta podczas trudnych negocjacji i sytuacji związanych z obniżaniem kosztów.

Polecamy Kurs Komunikacji Managerskiej!