Małgorzata Pękalska

Dyrektor merytoryczna PI. Trener. Konsultant organizacji. Executive coach.
Przeczytaj więcej…

 

Przemysław Paw

Główny doradca PI. Konsultant ds. rozwoju. Mentor.
Przeczytaj więcej…

Cyprian Szyszka

Konsultant. Coach. Trener.

Jacek Maliszewski

Trener. Ekspert ds obrotu walutowego

Piotr Rybicki

Specjalista ds. ładu korporacyjnego

Jarosław Balsamski

Zarządzanie finansami. Kontrola.

Tadeusz Reimus

Trener, Konsultant organizacji, Terapeuta

Jarosław Pszczółka

Administracja

Joanna Baranowska

Executive coach. Team coach. trener

Karol Kraczek

Konsultant zarządzania procesami i projektami