Małgorzata Pękalska Dyrektor merytoryczna. Konsultant organizacji. Trener. Executive coach

Dyrektor merytoryczna PI. Trener. Konsultant organizacji. Executive coach.

Specjalizacja: Zarządzanie zmianą, komunikacja managerska, przywództwo.

Obszary działania:

Diagnoza organizacyjna i konsultacja organizacyjna:

W diagnozie organizacji koncentruje się na ukrytych mechanizmach blokujących, oraz wzmacniających działanie firmy. Wskazuje powody w zakresie motywacji i obaw zespołu. Wyjaśniają one zachowania i postawy, wpływające na wyzwania biznesowe i organizacyjne w firmie. Rekomenduje działania skoncentrowane na rozwiązaniu problemów i osiąganiu określonych przez klienta celów. W procesach konsultingowych odpowiada za psychologiczną stronę wdrażania zmian i wspieranie w tym procesie zarządzających. Tworzyła i współtworzyła projekty zmiany w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilkuset osób. Konsultacyjnie wspiera także indywidualnie osoby zarządzające w ich wyzwaniach biznesowych związanych z kontaktem i innymi ludźmi.

Szkolenie: autor i trener programów z zakresu zarządzania, przywództwa, komunikacji i sprzedaży, nastawionych na osiąganie celów organizacji. Programy w różnych wersjach dedykowane są dla sytuacji profesjonalnych (osób zarządzających, managerów, handlowców, itp.). Poza przekazaniem zawartości merytorycznej koncentruje się na wzmacnianiu postaw niezbędnych do wdrażania wiedzy i dostarczeniu doświadczeń, na których najłatwiej buduje się nowe umiejętności.

Team coaching / facylitacja: Prowadzi procesy grupowe dla zarządów, grup projektowych, zespołów. Ich cel jest zależny od bieżącej potrzeby klienta. Często jednak powtarzają się tematy takie jak: polepszenie relacji międzyludzkich, jakości współpracy zespołowej, wypracowanie rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich stron, zaplanowanie wdrożenia. Prowadzone profesjonalnie procesy grupowe podnoszą poziom zaangażowania, odpowiedzialności i koncentracji na celach. Ułatwiają a czasem wręcz umożliwiają osiągnięcie porozumienia w wymagających sytuacjach konfliktowych. Zespołom pozwala na angażujące rozpoznawanie mocnych i słabych stron teamu, uświadamianie potrzeb rozwojowych i celów, uwspólnianie wartości, czy przejściu przez zmiany w łatwiejszy sposób, co wiąże się z bezpośrednimi rezultatami jakie osiąga firma.

Coachingowe: Executive, business, life coaching.

Wykształcenie I edukacja:

Ukończyła kilka szkół trenerskich, coachingowych, i setki godzin kursów specjalistycznych. (Lista dostępna drogą mailową). Absolwentka Doradztwa Psychospołecznego oraz Politologii z Filozofią.

A wcześniej..

Zanim skoncentrowała się na wspieraniu rozwoju ludzi i firm, pozyskiwała klientów biznesowych i instytucjonalnych w branży IT. Wdrażała systemy do zarządzania relacjami z klientami, zajmowała się organizacją procesów sprzedażowych. Doświadczenie zdobywała też w wymagającej branży obrotu nieruchomościami, i w międzynarodowym obrocie surowcami energetycznymi, gdzie z dużymi sukcesami prowadziła i zarządzała relacjami z klientami kluczowymi, pozyskując i prowadząc kontrakty za wiele milionów złotych oraz pełniąc rolę lidera zespołu handlowego.

Przykładowi klienci:

ArcelorMittal Poland S.A., Robinson Europe S.A., Staubli Polska, Johnson & Johnson, Valor Partners, Youth Business International, Makarony Czanieckie, Geo Globe, KUEK, A-sport.