Organizacja to coś więcej niż suma ludzi, kapitału i infrastruktury.

Zdolność do osiągania celów, prowadzący firmę do stabilnego wzrostu, wynika z tego, że każdy z jej członków daje z siebie to co może najlepszego. Zakresy obowiązków, procedury, formalne normy, oficjalne drogi przepływu informacji tworzą złożony organizm jakim jest firma – ale to nie wszystko co wpływa na jej skuteczność.

Realne motywacje, ukryte zasady postępowania, nieformalna komunikacja pomiędzy osobami czy działami, niejawne lub przeciągające się konflikty, zbyt luźna lub zbyt napięta atmosfera – powodują, że firma – jak organizm – nie może działać wydajnie i osiągać zakładanych celów. Kiedy jest „blokowana wewnętrznie”, niemożliwe jest osiągnięcie oczekiwanych wyników, także finansowych. Skoncentrowany, wydajny i lojalny zespół to jeden z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej.

Elastyczność lub sztywność postaw pracowników ma wpływ na realne dopasowywanie się do rynku, szybkie reagowanie na pojawiające się trudności i stabilny rozwój.

Konsultacja organizacyjna składa się z etapu diagnozy oraz prowadzenia działań z zespołem. Etapy są zawsze oddzielone od siebie omówieniem diagnozy ze zleceniodawcą.

Diagnoza organizacji dostarcza informacji dla podejmujących decyzji zarządczych czy menedżerskich, może dotyczyć różnych tematów np. zwiększenia sprzedaży, zmiany zasad pracy, wdrożenia systemów IT, podniesienia wydajności, polepszenia jakości kontaktów z kontrahentami, itd.

Dlaczego skuteczność działań zespołu, rośnie znacząco kiedy firma korzysta z pomocy doświadczonych konsultantów?

Konsultacja organizacji opiera się na metodologiach stosowanych w biznesie od ponad 60 lat. Jest sprawdzonym (także w Polsce) profesjonalnym systemem wsparcia w rozwoju. Ważne jest także, że konsultant nie jest na co dzień członkiem załogi.

Zewnętrze spojrzenie połączone z doświadczeniem i realnym prowadzeniem wdrożenia zmian przenosi firmę na wyższy poziom wydajności i możliwości, które są źródłem zwiększania zysku i wartości firmy.

Sposób pracy z zespołem został opisany w następnym rozdziale.

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę