Przykład 1: Szef firmy zmodyfikował swoje priorytety i zmienił nastawienie do sytuacji i ludzi, na których ma ograniczony wpływ. Kiedy skoncentrował się na celu i „odpuścił nerwy” poczuł się lepiej i spokojnie zaczął realizować swoje zadania. Jego pobudzona motywacja i lepsze podejście zaowocowały podwyższeniem mierzalnych wyników sprzedaży całej firmy.

Przykład 2: Prezes firmy odkrył deficyty w rejonie planowania. Zdecydował, że rozpocznie od przemodelowania sposobu pozyskiwania zamówień od kluczowych klientów. Zaowocowało to rozpoczęciem strategicznego budżetowania, które pozwoliło firmie rozwinąć dotychczas niedofinansowane gałęzie działalności.

Coaching to skuteczny sposób pomagania w osiąganiu celów – jego przebieg, zakres i efekt zależy od tego jaki rezultat ma być osiągnięty.

Jak to możliwe?

Coaching biznesowy ukształtował się kiedy zauważono, że oprócz braku wiedzy występują inne przyczyny niepowodzeń, zaniechań czy innych problemów w jakości pracy zarządzających.

Sesje coachingowe to specyficzne rozmowy. Coach staje się w nich inspirującym towarzyszem w drodze do celu, który stawia sobie klient, lub który stawia mu jego przełożony. Cykl sesji to czas kiedy człowiek może szczerze przyjrzeć się swoim wątpliwościom, wyciągnąć z nich wnioski oraz doprecyzować cele. Uświadamia sobie co ma do zrobienia, odkrywa, jak to zrobić i po prostu zaczyna działać!

EXECUTIVE COACHING

Jest adresowany do najwyższej kadry zarządzającej .

Dotyczy zagadnień strategicznych i roli, jaką sprawuje osoba zarządzająca firmą. W jego trakcie rozwiązywane są zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania spółki oraz osoby zarządzającego, jak na przykład przywództwo, rozumiane jako świadome wpływanie na innych. Nieoceniony jest element wspierania lidera w trakcie wprowadzania zmian organizacyjnych.

COACHING MENEDŻERSKI / KIEROWNICZY

Jest przeznaczony dla średniej i niższej kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników. Zalecany osobom obejmującym funkcje kierownicze.

Jest udoskonalaniem umiejętności, postaw, celów i zadań managera czy dyrektora, koncentruje się na wzmocnieniu go w pełnionej funkcji. W trakcie wprowadzania zmiany ułatwia zaadaptowanie się do nowych zadań i celów firmy. Dla nowo awansowanych proces coachingu służy temu aby zrozumieli na czym polega ich nowa rola, by odkrywali swoje mocne strony, uczyli się z nich korzystać i w tym zakresie stawanie się przywódcami.

Efekty coachingu, zależną od potrzeby:

 • Kiedy chcesz zrealizować swoją wizję – pomaga zamienić ją na konkretny plan działania.
 • Kiedy odczuwasz brak satysfakcji, pomaga odnaleźć wartość w tym co robisz,lub znaleźć kierunek który dostarczy jej więcej.
 • Kiedy podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, pomaga bardziej skuteczne strategie.
 • Kiedy podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, pomaga bardziej skuteczne strategie.
 • Kiedy stygnie zapał, lub jest to już przeciągające się znużenie, pomaga pogłębić lub odnaleźć na nowo motywację do działania.
 • Kiedy wewnętrzny konflikt blokuje Twoje działania, daje narzędzia do jego rozwiązania.
 • Kiedy nie masz pewności jaki jest Twój cel, pomoże znaleźć dla Ciebie nowe drogi.
 • Kiedy niemoc powoduje wycofanie lub unikanie ważnych tematów, pomaga usunąć jej źródło i skoncentrować się na tym co uznajesz za ważne.
 • Kiedy masz dosyć stagnacji czy nawet stagnacji – pomaga dokonać najlepszej dla Ciebie zmiany.
 • Kiedy czujesz, że tracisz kontrolę tam gdzie powinieneś ją mieć – pomaga Ci ją odzyskać.
 • Kiedy czujesz, że możesz więcej, lepiej, bardziej – pomaga aktywizować Twoje osobiste możliwości.

Proces coachingowy powinien trwać jednorazowo od 3 do 6 miesięcy, jedno spotkanie (sesja) to 60 do 90 minut. Sesja ma formę bezpośredniego spotkania w gabinecie lub u klienta. Może też odbywać się za pośrednictwem Skype. Komunikator daje możliwość połączenia się ze swoim coachem z każdego miejsca. Zapewnia to dużą oszczędność czasu i daje swobodę.

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę